RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Seniori a podvodníci

Pridané dňa 21 Feb 2017

Mestká polícia Nitra >>

Najviac ohrozenou skupinou obyvateľov, ktorá je vystavená rozličným podvodom a krádežiam sú, okrem detí, seniori. A to aj napriek množstvu preventívnych aktivít a v médiách prezentovaných prípadov podvodnej činnosti zameranej na ľudí v postproduktívnom veku.

Každoročne si podvodníci nachádzajú nové spôsoby, ktorými nič netušiace obete chytajú do svojich starostlivo naplánovaných pascí. Ide často o vysoko sofistikované aktivity, zamerané prevažne na emočnú stránku osobnosti. Lákavé ponuky produktov s vysokými zľavami, poskytnutie tovaru zdarma, žiadosti o pomoc v ťažkých životných situáciách väčšinou pre rodinných príslušníkov, vrátenie peňazí napríklad za plyn, vodu alebo elektrinu osobne a v hotovosti, samozrejme bankovkami vysokou nominálnou hodnotou, ktoré treba rozmeniť a podobne.
Všetko sú to umelo nasimulované okolnosti založené na psychickej manipulácii. Vzbudiť pocity výhodnej kúpy, súcitu s človekom v núdzi sú spolu s nátlakom, pocitom strachu, prekvapenia či vyhrážok najčastejšie využívanými manipulatívnymi technikami, ktorým seniori ľahko podľahnú. Musia si uvedomiť, že nie všetci ľudia, s ktorými prichádzajú do kontaktu, sú iba dobrí a slušní.
 
Obľúbeným argumentom je ohrozený rodinný príslušník, najčastejšie vnuk alebo synovec. Treba si uvedomiť, že ak by sa naozaj čokoľvek stalo niekomu z rodiny, pri dnešnej úrovni techniky a služieb nie je problém sa so starým rodičom hodnoverne skontaktovať telefonicky či osobne. Neverte rečiam, že „...ja som kamarát alebo kolega Vášho vnuka, ktorý ma posiela za Vami.“ Častými argumentmi sú vymyslené historky o náhlej operácii, dopravnej nehode alebo o nutnom splatení dlhu, inak údajne hrozí exekúcia či „bitka od mafiánov“. Často krát skutočne telefonicky zavolá údajný vnuk a potvrdí slová vyslaného „kamaráta“. Samozrejme, hneď sa ospravedlní, že je chorý, bolí ho hrdlo a preto má trošku iný hlas. Radíme seniorom, aby NIKDY nevpúšťali do bytu, domu alebo dvora cudzích ľudí, nech je to ktokoľvek a aby sa s ním ani nepúšťali do rozhovoru.
 
Ďalším obľúbeným trikom, ako sa dostať do bytu dôverčivému dôchodcovi, je vrátenie preplatku za elektriku, vodu alebo plyn – za čokoľvek. Podvodníci sa predstavujú ako úradníci, aj sú tak oblečení, vystupujú milo a zároveň úradne, so sebou majú kopu listín a nikdy, opakujeme, NIKDY nemajú pripravenú presnú sumu na vrátenie, ale celé bankovky vyššej hodnoty a žiadajú ich rozmeniť. Chceme zdôrazniť, milí starí rodičia, preplatky sa NIKDY nenosia osobne! Posielajú sa na účet alebo poštou alebo za ďalšie obdobie jednoducho zaplatíte menej.
 
Podvodníci sa v niektorých prípadoch vydávajú za policajtov, kriminalistov či iné osoby činné v trestnom konaní a často vraj vyšetrujú údajné machinácie s peniazmi a na mieste kontrolujú sériové čísla bankoviek, ktoré sa ukážu ako údajné falzifikáty. Tie potom dôverčivému, prípadne vyplašenému, dôchodcovi "úradne" zabavia, dokonca vystavia aj potvrdenie s tým, že neskôr mu bude suma vrátená už v „nefalošných“ bankovkách. Milí seniori, takto polícia NIKDY nepracuje! Nezverte svoje peniaze nikomu cudziemu, nech Vám ukáže akýkoľvek preukaz, nech sa vydáva aj za ministra vnútra. Ale toho zrejme poznáte z televízie.
 
Už klasickým spôsobom, ako vytiahnuť peniaze od dôverčivého človeka, je ponuka na rôzne produkty v akciových, na prvý pohľad výhodných sumách. Ako sa vraví – „... no, nekúp to.“ Existujú osvedčené manipulačné techniky, nátlakový a zavádzajúci spôsob argumentácie a účelového ovplyvňovania, neskúsený človek im vie ťažko odolať. Tu je najlepšia rada – NEPOČÚVAŤ, nenechať čas a priestor skúsenému podvodníkovi, aby Vás oklamal.
 
Chceme dôchodcom nielen radiť, ale chceme vyzvať aj ich dospelé deti alebo vnukovrozprávajte sa doma so svojimi starými rodičmi, poučte ich o aktuálnych hrozbách, opakovane im prízvukujte, na čo si majú dávať pozor, presvedčte sa, že Vás pochopili a hlavne, preverte si, že Vaše rady aj realizujú v praxi.
 

Upozorňujeme všetkých občanov bez rozdielu veku, že každý podvodník musí vyzerať a pôsobiť dôveryhodne, milo, láskavo a príjemne. Ak nie, bol by podozrivý a, prirodzene, nikto by mu nenaletel. 

 

 

Späť