RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Prehnaná obava alebo dôvodné podozrenie?

Pridané dňa 16 Apr 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Pri riešení mnohých konfliktných situácií sa príslušníci mestskej polície stretávajú s tým, že osoba, ktorá sa dopustila voči sťažovateľovi neprimeraného správania sa, obhajuje vlastné konanie tvrdením: „ ...veď ja som to myslel zo srandy“, prípadne „ ... on to berie príliš vážne a je asi veľmi precitlivelý...“. Stávajú sa aj situácie, kedy poškodená osoba nekontaktovala políciu, aj keď sa stala obeťou porušenia zákona. Deje sa tak často preto, lebo si nie je istá, či išlo len o správanie, ktoré jej vadí alebo uvedené konanie sa dá charakterizovať ako naplnenie skutkovej podstaty paragrafu niektorého z právnych noriem. Niekedy je aj pre odborníka problematické definovať, kedy ide len o nevhodné alebo neslušné konanie, a kedy ide už o prekročenie tenkej hranice zákona.

 V nedeľňajšie predpoludnie prijal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície telefonický oznam od občana sídliska Klokočina. Zaregistroval nezvyčajný úkaz na verejnom priestranstve sídliska. Na chodníku pred zadným vchodom bytového domu č.9 na Zvolenskej ulici bolo pohodených niekoľko kusov narezaných obdĺžnikov slaniny, ktoré boli naskrz prepichnuté špáradlom s ostrými koncami. Ako psíčkara mu hneď napadol jeden z možných dôvodov prítomnosti nebezpečnej „pochúťky“ na chodníku. Vyslovil obavu o úmyselnom poškodzovaní zdravia štvornohých miláčikov z okolia neznámou osobou, keďže tento stav podľa neho už istý čas pretrváva. Službukonajúca motorizovaná hliadka po príchode na miesto preverila celé okolie predmetného vchodu a naozaj našla niekoľko ďalších kúskov „nebezpečnej“ údeniny. Oznamovateľ počas rozhovoru hliadke uviedol, že údajne nešlo o prvý podobný prípad. Nakoľko sa uvedené „pochúťky“ nachádzajú hlavne v okolí vchodu, má pocit, že by mohlo ísť o niekoho z blízkosti. Podozrenie na žiadnu konkrétnu osobu, ktorá by mala v úmysle takto zámerne poškodzovať psov, uviesť nevedel.

Nebezpečné kúsky slaniny policajti vyzbierali a následne vykonali pohovor s domovníkom bytového domu a aj ostatnými majiteľmi psov vo vchode. Cieľom rozhovoru bolo nielen získanie informácií o potenciálnom pôvodcovi tohto činu, ale tiež  upozorniť psíčkarov o aktuálnej situácií. Všetky dostupné zistenia boli na objasnenie a preventívne dosledovanie celého incidentu odovzdané konkrétnym mestským policajtom, ktorí majú príslušné mestské časti na starosti.
 
Za posledné dni sa podobné konanie vo vyššie spomínanej časti mesta neopakovalo a možný páchateľ je stále neidentifikovaný. Preto vyzývame všímavých občanov, ak by podobné správanie spozorovali alebo vedeli o niekom, kto priveľmi často alebo priveľmi intenzívne kritizuje psíčkarov, nech kontaktujú mestskú políciu na bezplatnom čísle 159. Osoba, ktorá sa vyššie uvedeného správania dopúšťa, by si mala uvedomiť, že nech sa štvornohí chlpáči správajú akokoľvek nevhodne, nerobia to úmyselne, ale inštinktívne a vždy je za ich správanie zodpovedný majiteľ, či osoba, ktorá ich vedie. Práve z tohto dôvodu, by si nemali svoju frustráciu vybíjať na zvieratách, ale ich prípadné nevhodné správanie riešiť s ich majiteľmi alebo takéto konanie nahlásiť na políciu.
 
Z pohľadu zákona je pes zatiaľ stále vecou*, no pre jeho majiteľa cítiacim tvorom, spoločníkom, či rodinným členom. Jeho prípadné poškodenie zdravia nevhodnou „pochúťkou“ môže majiteľa zbytočne rozvášniť a celú situáciu ešte viac skomplikovať.
Existujú rozličné spôsoby ako dosiahnuť vyriešenie problému, nie je nevyhnutné začínať od konca a ohrozovať zdravie či život zvieraťa pre nedôslednú výchovu ich pánov.
 
 
 
*      Vláda SR na rokovaní schválila novelu zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zviera už viac nebude vecou, pribudnú systémové opatrenia proti množiteľom psov, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat. Majú sa začať riešiť aj aktuálne témy, ako sú trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Majitelia čoskoro budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. Takáto povinnosť zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Množitelia tak budú presne identifikovateľní a postihovaní.
         Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do CRSZ. Veterinár bude mať aj právo vyzvať vlastníka psa na preukázanie dokladu totožnosti. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinára. Ak pes zomrie, bude potrebné ho veterinárovi nahlásiť do 21 dní.
         Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat, najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície. Rezort zavádza aj pokuty pre osoby, ktoré svojich psov nezaevidujú. Fyzické osoby môžu dostať pokutu do 800 eur, právnické až do 3500 eur.

            Novela tiež nadväzuje na Trestný zákon v prípade otrávenia zvierat. Za týranie zvieraťa sa bude považovať aj to, keď zviera nezomrie hneď, ale kvôli silnej bolesti a jej následkom bude nevyhnutná jeho eutanázia.

 

Zdroj: https://www.startitup.sk/local-je-oficialne-zviera-od-tohto-roku-uz-nebude-na-slovensku-vecou/
 

 

 

Späť