RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Poctiví, všímaví, slušní, pozorní. Aj takí vieme byť.

Pridané dňa 08 Jun 2017

Mestká polícia Nitra >>

 V našich článkoch sme už viackrát skonštatovali, že prevencia kriminality je najúčinnejšia vtedy, ak ju pochopí a aktívne ju uplatňuje občan sám na sebe. Ak je nepozorný, nevšímavý alebo ľahkovážny a nedáva si na svoje veci, zdravie, ži život pozor, nepomôže mu žiadny policajt, dokonca ani vtedy, ak by stál na každom rohu budovy jeden. Stratený život sa vrátiť späť nedá, poškodené zdravie časom možno áno, jazvy však zostanú. S odcudzenými či stratenými vecami je to o niečo jednoduchšie. Dajú sa buď nájsť alebo kúpiť nové. Vďaka všímavým a zároveň  poctivým spoluobčanom sa takto prostredníctvom mestskej polície vrátia mnohé stratené predmety vrátane peňazí v hotovosti. V priebehu niekoľkých dní v máji sme na mestskej polícii zaregistrovali viacero poctivých občanov, ktorí prišli odovzdať nájdené predmety.

 V pracovný deň v skorých ranných hodinách prevzal príslušník na operačnom pracovisku oznam od občana, že na lavičke pri rieke našiel dámsku kabelku aj s rôznym obsahom. Keď hliadka MsP prišla na miesto, poctivý oznamovateľ pri lavičke už nebol, kabelka aj s obsahom však áno. Predpokladáme, že sa ponáhľal, aby stihol prísť včas do práce. Obsah kabelky tvorili peňaženka, osobné doklady, bankomatové karty, kľúče, mobil, hotovosť 10,- € a rôzne osobné drobnosti. Práve pomocou mobilu operačný príslušník stotožnil a neskôr sa spojil s majiteľkou kabelky, ktorá potvrdila, že kabelku stratila, tá je bola neskôr na útvare Mestskej polície v Nitre odovzdaná.

 
Znovu v pracovný deň, avšak v poobedných hodinách, priniesol poctivý nálezca z Nitry na mestskú políciu na Obvode Klokočina nájdený mobilný telefón, prostredníctvom ktorého bol identifikovaný jeho majiteľ a ten si svoj komunikačný prostriedok s úľavou prevzal v priebehu niekoľkých minút.
 
V ranných hodinách pracovného dňa si poctivý a hlavne pozorný občan všimol nevybratú hotovosť 50,-€ v bankomate ČSOB pri obchodnom dome na sídlisku Chrenová. Privolal hliadku mestskej polície, ktorá bankovky z priehradky bankomatu prevzala, spísala úradný záznam o náleze s oznamovateľom a hotovosť neskôr odovzdala v pobočke ČSOB. S veľkou pravdepodobnosťou možno predpokladať, že pomocou bankomatovej kamery, údajov o čase a výšky výberu sa banke podarilo nepozorného majiteľa hotovosti stotožniť a peniaze svojmu klientovi v poriadku odovzdať.
 
V ten istý deň krátko po poludní poctivý nálezca priamo na ulici odovzdal hliadke mestskej polície dámsku peňaženku vrátane dokladov a hotovosti 50,30 EUR, ktorú krátko predtým našiel na frekventovanej Štefánikovej triede. Hliadka MsP vo veci spísala úradný záznam, následne bol nález odovzdaný na obvodnom oddelení policajného zboru.
 
Len o niekoľko minút neskôr na tej istej ulici iný poctivec inej hliadke MsP odovzdal nájdený detský ruksak s obsahom rôzneho detského oblečenia. Pomocou mena dieťaťa na jednom kuse oblečenia sa mestským policajtom podarilo stotožniť a nájsť majiteľa vecí. Po spísaní úradného záznamu bol telefonicky privolaný otec dieťaťa, ktorý si prišiel na útvar mestskej polície veci pre svoje dieťa prevziať.
 
V ranných hodinách v deň pracovného pokoja zvlášť poctivá občianka nášho mesta prišla na útvar mestskej polície a operačnému príslušníkovi odovzdala nájdenú finančnú hotovosť 95,- €, ktorú našla deň predtým ležať na ceste na ulici Janka Kráľa. Nález bol prevzatý, zaevidovaný a keďže peniaze boli nájdené bez peňaženky, dokladov či iných predmetov, ktoré by pomohli stotožniť ich s majiteľom, nález bol zverejnený na webovej stránke MsP Nitra:
 
O dve hodiny neskôr všímavý občan privolal hliadku mestskej polície na sídlisko Klokočina pred obchodný dom, kde poukázal na hotovosť vo výške 30,- € zabudnutú v bankomate Slovenskej sporiteľne. Hliadka bankovky prevzala, spísala úradný záznam o náleze s oznamovateľom a hotovosť neskôr odovzdala v pobočke SLSP. Rovnako, ako v predchádzajúcom, vyššie opisovanom, prípade veríme, že sa banke podarilo peniaze odovzdať svojmu nepozornému alebo roztržitému klientovi.
 
Mestská polícia v Nitre chce verejne poďakovať všetkým nálezcom za ich poctivý prístup k nájdeným veciam či peniazom, oceniť ich všímavosť a pozornosť voči svojmu okoliu a vyzdvihnúť ich konanie, keďže si nájdené veci nenechali a neprisvojili. Veríme, že rovnako sú im vďační aj všetci tí, ktorým sa podarilo byť chvíľu nepozornými alebo zábudlivými a len vďaka svojim slušným spoluobčanom sa im ich veci prostredníctvom mestskej polície vrátili späť.
 
 
Späť