RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Osud odchyteného hada

Pridané dňa 17 Aug 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Pre nečakaný záujem laickej i odbornej verejnosti o príbeh ujdeného a odchyteného hada sme sa ďalej zaujímali o jeho osud. K nájdenému a odchytenému plazovi veterinárka na druhý deň ráno privolala odborníka herpetológa z SPU, nakoľko jedna z možností bol variant, prijatý od oznamovateľov, že môže ísť o ich hada. Táto informácia sa však nepotvrdila, pretože sme zistili, že had neunikol z Vivária SPU v Nitre, ale zjavne niektorému nezodpovednému miestnemu chovateľovi, prípadne sa hada niekto zbavil takýmto spôsobom. 

 Podľa vyjadrenia tlačovej hovorkyne SPU im žiadny had nechýba, ich chovateľské miesta v univerzitnom viváriu SPU v Nitre sú spoľahlivo zabezpečené proti neželanému úniku plazov, navyše väčšie chovné kusy sú začipované a z toho dôvodu ľahko identifikovateľné. Zároveň zdôraznila, že opatrenia, ktorými je vybavené ich vivárium, sú dôsledkom ich snahy zabezpečiť čo najvyššiu mieru ochrany a bezpečnosti nielen pre svojich pracovníkov, ale i pre občanov žijúcich v našom meste.

Herpetológ z SPU po príchode k odchytenému hadovi hneď rozpoznal, že sa jedná o  užovku červenú a nie o veľhada kráľovského, ako sa domnievala odchytávajúca veterinárka. Išlo o pomerne veľkého jedinca užovky červenej, latinsky elaphe guttata, anglicky corn snake, nejedovatého hada divoko žijúceho v južných oblastiach Severnej Ameriky až po severné Mexiko, ktorý dorastá až do dĺžky 140 – 200 cm. V zajatí sú častým chovaným hadom, či už z dôvodu ich veľmi pokojnej povahy, celkovej nenáročnosti chovu alebo z dôvodu mnohých krásnych farebných variant.
 
Podľa pracovníčky Kancelárie komunikácie a práce s verejnosťou SPU v Nitre našiel univerzitný odborník hada už uhynutého bez známok života, podľa jeho názoru zrejme následkom zvýšeného stresu.
 
 
Späť