RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Opatrnosť a predvídavosť sú na nezaplatenie

Pridané dňa 04 Apr 2018

Mestká polícia Nitra >>

Z času na čas v uliciach nášho mesta riešia hliadky mestskej polície rozličné kuriózne prípady. Nie vždy ide o úmyselné konanie ľudí. Niekedy ide o chybu alebo únavu materiálu nejakého zariadenia,  inokedy príčinou nepríjemnej udalosti je zlyhanie ľudského faktora. 

Ak nejde o autonómny dopravný prostriedok, vidieť na ceste  vozidlo bez vodiča je dosť kuriózna a nebezpečná situácia. Krátko pred šiestou hodinou večer občania na Hviezdoslavovej ulici zaznamenali motorové vozidlo, dodávku, ktorá sa bez vodiča pomaly spúšťala ulicou dolu kopcom. Po nahlásení udalosti na operačnom stredisku  sa príslušníci mestskej polície presunuli k vozidlu a aby zamedzili ďalšiemu samovoľnému pohybu po vozovke, zo služobného vozidla vybrali blokovacie zariadenie, ktoré podložili pod koleso vozidla, čím ho zaistili do príchodu jeho majiteľa. Keď sa k vozidlu dostavil, mestskí policajti  preverili jeho totožnosť a vzťah k predmetnému dopravnému prostriedku. Po potrebných procesných úkonoch vozidlo preparkoval na parkovisko a dôsledne zabezpečil. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z porušenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách, vec si na doriešenie prevzala hliadka príslušníkov PZ SR.

 
Koncom týždňa sa v nočných hodinách opakoval podobný prípad. Tentrokrát v centre mesta na Damborského ulici. Terénne vozidlo sa z parkovacieho miesta samovoľne uvoľnilo a pri spúšťaní narazilo do ďalšieho vozidla stojaceho za ním na parkovisku, čím spôsobilo na ňom škodu. Ani po niekoľkých pokusoch o telefonický kontakt sa nepodarilo s majiteľom terénneho vozidla spojiť a nakoľko mal trvalé bydlisko mimo mesta Nitra, bola na miesto udalosti privolaná motorizovaná hliadka príslušníkov PZ SR, aby vo veci zahájila ďalšie nevyhnutné úkony.
 
Asi najkrušnejšie chvíle zažila v mestskej časti Klokočina v ranných hodinách matka 20-mesačného chlapčeka. Keď vybehla z bytu na balkón vyvesiť prádlo, v okamihu sa ocitla synovým pričinením vymknutá na balkóne prízemného panelového bytu. Pokúšala sa dvere otvoriť, no neúspešne, preto poprosila pani idúcu v tom čase po chodníku, aby sa pokúsila kontaktovať jej susedov, či inak niekoho požiadala o pomoc. Nakoľko sa  v neďalekej budove na ulici Na Hôrke nachádza elokované pracovisko mestskej polície, išla priamo tam. Službukonajúca hliadka mestských policajtov po príchode k vystrašenej žene zhodnotila situáciu a dostupným spôsobom sa pokúšala dvere sprístupniť. Nakoniec si v neďalekých potravinách policajti zapožičali kovový hák na posúvanie debničiek, ktorým sa im cez otvorené ventilačné okno podarilo dvere otvoriť. Bol už najvyšší čas vzhľadom na fakt, že chlapček sa sám v byte začal báť a usedavo plakal. 
 
Našťastie sa pri týchto udalostiach nič významné nestalo - nikto neprišiel o život, nikto nebol zranený, nevznikla veľká ujma na majetku. Stačila však nešťastná súhra okolností a každý zo spomenutých prípadov mohol skončiť tragicky. preto vždy radíme občanom, aby boli pri každej svojej činnosti opatrní a aby skúsili predvídať možné dôsledky svojho konania. Dokonca aj pri takých samozrejmých a banálnych činnostiach, ako je zaparkovanie vozidla alebo vešanie prádla na balkóne.
 
 
 
 
Späť