RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Obťažoval ženu na cintoríne

Pridané dňa 16 Nov 2016

Mestká polícia Nitra >>

 V období okolo 1. novembra - Sviatku všetkých svätých, kedy si s úctou pripomíname pamiatku všetkých zosnulých, sa zvyšuje návštevnosť na cintorínoch po celej krajine. Všetci sa snažia upratať a vyzdobiť hrobové miesta svojich zomrelých príbuzných tak, aby si v čo najväčšej možnej miere uctili ich pamiatku. Aj keď sa na pietnych miestach skôr vyskytnú drobné krádeže a verejné pohoršovanie sa nad správaním niektorých návštevníkov, tento rok sa na mestskom cintoríne odohrala nezvyčajná udalosť.

Z objektu mestského cintorína na Cintorínskej ulici v Nitre volala na tiesňovú linku 159 rozhorčená pani. Uviedla, že ju krátko pred sedemnástou hodinou na cintoríne sexuálne obťažoval asi 15 – 16 ročný mladý muž. Pracovník operačného strediska okamžite na miesto vyslal niekoľko hliadok. Už o pár minút sa podarilo neďaleko bočného vchodu zadržať podozrivú osobu. Útočník sa pokojne prechádzal poslednou uličkou, lemujúcou oplotenie zo strany od autobusovej stanice. Poznávacím znamením, na základe ktorého bol muž identifikovaný, bola modrá bunda s kapucňou, ktorú mal na hlave. Neskôr ho spoznala aj 52-ročná oznamovateľka. Nakoľko mladík nemal pri sebe žiadny doklad totožnosti a nevedel svoju totožnosť dôveryhodne preukázať ani po poskytnutí súčinnosti zo strany mestskej polície, bol za účelom jej zistenia predvedený na obvodné oddelenie Policajného zboru. Tam sa z dôvodu podania trestného oznámenia dostavila aj poškodená pani.
 
Službukonajúcim príslušníkom na stálej službe bol mladík stotožnený. Išlo len o 12 ročného chlapca, žiaka základnej školy. Po preverení všetkých okolností incidentu bolo zistené, že konanie nevykazuje znaky skutkovej podstaty trestného činu. Podľa výpovedí oboch strán sa nepríjemná udalosť zbehla veľmi rýchlo. Maloletý Nitran prišiel na cintorín pozrieť rodinný hrob. Pri odchode bočným vchodom zbadal do areálu cintorína vchádzať pani. Namiesto toho, aby odišiel, otočil sa za ňou a istý čas ju v tesnej blízkosti sledoval po chodníku. Keď chcela zabočiť do uličky vpravo, rukou ju chytil za zadnú časť tela a mierne ju stisol. Nezdržal sa pri nej, pokračoval v chôdzi po chodníku. Preľaknutá pani na neho zakričala a ponáhľala sa preč. Keď si však všimla, že ju z diaľky pozoruje, z obavy o svoju bezpečnosť vybrala mobilný telefón a privolala si pomoc.
 
Keďže priestupky na úseku občianskeho spolunažívania je oprávnená objasňovať aj mestská polícia, mladík bol prevezený na útvar mestskej polície. Počas prevozu bola o udalosti informovaná aj jeho matka a bola vyzvaná, aby sa dostavila pre svojho syna na Cintorínsku ulicu, kde má mestská polícia svoje sídlo. Prítomnosť zákonného zástupcu chlapca bola nevyhnutná v zmysle zákona pri spisovaní jeho záznamu o podaní vysvetlenia k priestupku. Po spísaní záznamu oboznámili príslušníci obe strany o ďalšom postupe. Školopovinný chlapec ešte nie je pre svoj vek zodpovedný za svoj čin, preto bol jeho priestupok v zmysle zákona o priestupkoch odložený.
 
Čo viedlo tínedžera k prejavu hrubého správania sa so sexuálnym podtónom voči osamelej žene na pietnom mieste nie je doteraz známe. Svoj čin oľutoval, no k jeho odôvodneniu sa odmietol vyjadriť. Možno ani on sám jednoznačne nevie, čo ho k činu viedlo a sám si v myšlienkach analyzuje okolnosti a podnety svojej reakcie. 
 
 
Späť