RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Nezvyčajný páchateľ 2

Pridané dňa 21 Mar 2017

Mestká polícia Nitra >>

 Mestský monitorovací kamerový systém bol už v mnohých prípadoch nápomocný pri objasňovaní rozličných protispoločenských činov v meste. 

 Napriek pokročilej nočnej dobe, bolo krátko po jedenástej hodine v noci, spozoroval pracovník kamerového systému na jednom zo sledovaných  monitorov podozrivú činnosť. Na Roľníckej ulici v mestskej časti Krškany vliezol do okna bytového domu na prvom poschodí neznámy muž. Najskôr sa vyšplhal na rímsu nad prízemím a následne vliezol do okna. Po chvíľke z neho vyliezol, prešiel cez pozemok na ulicu a zastavil sa pri dvoch mužoch stojacich na križovatke ulíc neďaleko  od pohostinského zariadenia. Prehodil s nimi zopár slov a opäť sa vrátil k bytovke. Rovnakým spôsobom po druhý krát vstúpil cez okno do neosvetleného bytu a zotrval v ňom.

Už počas druhého pokusu o vstup do budovy, boli na miesto vyslané dve motorizované hliadky mestskej polície pripravené na zásah proti potenciálnemu páchateľovi. Na ulici ešte  zastihli spomenutú dvojicu mužov a pýtali sa na neznámeho lezca. Uviedli, že ho nepoznajú a iba sa ich prišiel opýtať, či čakajú na taxík. Keď mu dali negatívnu odpoveď, bez ďalších slov odišiel.

Po týchto rýchlych informáciách sa mestskí policajti presunuli k vytypovanému bytu, kde sa mohol odohrať protispoločenský čin. Na ich nemalé prekvapenie sa o vlámanie či krádež nejednalo. Po tom, ako im byt sprístupnil jeho majiteľ, zistili, že nešlo o vlamača, ale o priateľa majiteľovej sestry. Takýmto spôsobom ju chodí pravidelne navštevovať a rodina si už na jeho netradičné príchody a odchody zvykla. Odhliadnuc od romantiky, ktorú v dnešných časoch zažívajú ženy od podobne akčne ladených partnerov málokedy, po rozhovore s políciou to pre mladíkovu bezpečnosť bolo, dúfame, naposledy.

Ako vidno i z predchádzajúceho článku, nie vždy bývajú zásahy príslušníčok a príslušníkov mestskej polície o sankciách, predvádzaní a nepríjemne vyhrotených emóciách. Po podobných zážitkoch odchádzajú z práce s pocitom zadosťučinenia, že mohli byť aj takýmto spôsobom nápomocní občanom mesta.
 
Predpokladáme, že rovanko spokojní sú i "Rómeo" v Krškanoch i ovečka v minizoo.
 
Späť