RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Nedospelí sprejeri prichytení pri čine

Pridané dňa 08 Nov 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Problém graffiti je problémom celosvetovým, opatrenia na úplnú elimináciu tohto problému neexistujú. Z psychologicko-sociálneho hľadiska ide o určitý prejav alebo výpoveď jedinca alebo skupiny, ktorí vyznávajú určitú spoločnú filozofiu alebo životný štýl a tak sa aj v spoločnosti prejavujú. Nielen v meste Nitra sa v posledných dvoch desaťročiach rozšírila komunita predovšetkým mladých ľudí, writerov, sprejerov, ktorí sa vyjadrujú tým, že svoje umelecké názory, postoje alebo cítenie (vandalské nevynímajúc) prenášajú na steny budov. Takýto spôsob vyjadrovania je však trestný v rámci platných právnych noriem, ak samotný writer nie je vlastníkom budovy, ktorú postriekal. Pre úplnosť musíme dodať, že ani v takom prípade si tam nemôže nastriekať absolútne čokoľvek chce.  

 V popoludňajších hodinách boli mestskí policajti vyslaní príslušníkom na operačnom pracovisku na sídlisko Chrenová, kde mali dve osoby farbou poškodzovať budovu Bytového družstva Chrenová. Hliadka mestskej polície odstavila služobné vozidlo na vedľajšej ulici a pešo skontrolovali steny budov na označenom mieste. Pri jednej stene spozorovali dvoch mladých sprejerov, ktorí sprejovali na zateplenú fasádu budovy svoj „umelecký odkaz svetu“.

Páchateľov sa im podarilo zdokumentovať priamo pri poškodzovaní budovy. Vyzvali ich, aby upustili od protiprávneho konania, čo mladí sprejeri hneď aj urobili. Už podľa fyzického vzrastu bolo aj bez zistenia totožnosti jasné, že sa jedná o maloletých páchateľov, jedenásťročného Jakuba a rovnako starého Lukáša, obaja z Nitry. Zasahujúci mestskí policajti na mieste zistili, že použitých a pripravených sprejov nebolo málo, bolo ich viac a rôznych farieb, čo znamenalo, že museli stáť niekoľko desiatok eur. Obaja maloletí chlapci sa pri stene budovy rozplakali, nevedno, či z preľaknutia, strachu z trestu alebo z ľútosti nad tým, že práve ich museli mestskí policajti chytiť priamo pri čine a nie niekoho iného. Uviedli, že spreje si zadovážili prostredníctvom internetového nákupu.
 
Po krátkom zisťovaní faktov hliadka mestskej polície nadobudla dôvodné podozrenie, že maloletí sprejeri svojim konaním poškodili cudziu vec tým, že ju postriekali, čím naplnili skutkovú podstatu trestného činu podľa § 246 Trestného zákona. Z tohto dôvodu privolali na miesto činu hliadku policajného zboru SR, ktorá sa prípad prevzala do svojej vecnej pôsobnosti.
 
 
Keďže pristihnutí páchatelia ešte nie sú pre svoj vek trestnoprávne zodpovední, nemôžu a ani nebudú sankcionovaní v zmysle trestného zákona. Škodu však spôsobili a tú budú musieť nahradiť tí, ktorí sú za nich zodpovední, v tomto prípade ich zákonní zástupcovia - rodičia.
 
Ak sa mladí "umelci" nepoučia a budú pokračovať v podobnej činnosti, bude to podnet nielen pre orgány činné v trestnom konaní, ale aj pre sociálnu kuratelu, ktorá bude zisťovať, ako rodičia vychovávajú a vedú svoje maloleté či mladistvé deti, či im svojou nedbanlivou výchovou umožňujú dopúšťať sa nezakonných konaní.
 
Keďže tento skutok objasňuje príslušné oddelenie PZ SR, dnes nevieme povedať, či chlapci mali peniaze našetrené a zaplatili si spreje sami alebo im ich zaplatil niekto z rodičov, ani poriadne nevediac, čo pre svoju ratolesť s umeleckými sklonmi kupuje a platí.
 
V každom prípade vieme, že každý rodič sa musí aktívne zaujímať ako a s kým jeho maloleté jedenásťročné dieťa trávi svoj voľný čas, musí sa zaujímať, aké má jeho dieťa záujmy alebo talent a tieto záujmy a talent musí so svojim dieťaťom rozvíjať vhodným a hlavne zákonným spôsobom.
 
 
 
Späť