RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Našli ho dezorientovaného v inej časti mesta

Pridané dňa 16 Nov 2016

Mestká polícia Nitra >>

 Čas od času sa počas svojej hliadkovej činnosti príslušníci MsP v Nitre stretávajú s prípadmi stratených osôb. Najčastejšie ide o maloleté deti alebo seniorov. Deti vo veku tri až päť rokov, ktoré sa osamote pohybujú ulicami mesta, sú príliš nápadné na to, aby si ich okoloidúci ľudia nevšimli a následne nekontaktovali mestskú políciu. Pri senioroch je situácia iná. Pokiaľ nevykazujú známky neprimeraného správania sa alebo nie sú nápadne oblečení, pri bezcieľnom blúdení mestom si ich všimne a osloví len málokto.

 Motorizovaná hliadka mestskej polície dostala za úlohu počas pracovného pokoja, preveriť oznam občana z ulice Na predmostí. Vo večerných hodinách si na ulici všimol dezorientovaného staršieho pána a mal obavu o jeho zdravie. Policajti skutočne na označenom mieste našli 91-ročného muža žijúceho v mestskej časti Zobor. Napriek tomu, že komunikácia s ním bola náročná, po zdravotnej stránke bol v poriadku. Nemal žiadne zranenie, bol čulý, orientovaný a jeho pohyby boli k jeho veku primerane koordinované. Z konverzácie príslušníci vyrozumeli, že už tri dni chodí po uliciach v okolí a nevie, kde sa práve nachádza. Na základe získaných informácií o mužovi bolo, prostredníctvom príslušníka na operačnom pracovisku, vykonaných niekoľko pokusov o kontaktovanie rodinných príslušníkov, aby si pána prišli prevziať. Kým sa podarilo telefonicky o situácii informovať mužovu najbližšiu príbuznú - dcéru, muža hliadka MsP previezla k miestu trvalého bydliska. Podľa údajov z evidencie obyvateľov mesta Nitra tam mal žiť osamotene.

Dvojica policajtov muža odprevadila k domu. V známom prostredí sa už zorientoval naplno. Spomenul si na to, kde presne býva a že ráno sa vždy za ním zastaví dcéra. Po uzamknutí vchodovej bráničky a vstúpení seniora do domu, mestskí policajti spokojne odišli. Plnili si svoje ďalšie úlohy s vedomím, že starček je už v bezpečí domova.
 
Jeho dcéra nebola z takejto situácie prekvapená. Pokojne priznala, že otec hovorí pravdu a skutočne žije v dome sám. Dlhodobo odmieta umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Je stále samostatný a sebestačný. Iba občas sa mu v dôsledku jeho vysokého veku stane, že pri prechádzke zabudne, kde je a nevie nájsť cestu späť domov. Tvrdenie o trojdňovom túlaní sa po meste však rázne odmietla. Navštevuje ho pravidelne každé ráno, aby ho zaopatrila a zabezpečila mu na celý deň stravu.
 
Na prvý pohľad by bolo veľmi jednoduché pre nezainteresovaného kritika obviniť niekoho zo zanedbávania starostlivosti o svojich starších príbuzných. Kým sa reálne neocitneme v rovnakej situácii a nezažijeme zvažovanie všetkých argumentov pre a proti, kým nás nebudú čakať dôsledky vyplávajúce z týchto rozhodnutí, neprináleží nám hodnotiť rozhodnutie a zodpovednosť tých, ktorých sa takáto situácia bezprostredne dotýka.
 
Aj keď dnes sa už v spoločnosti nevníma umiestňovanie najmä chorľavých a nevládnych dôchodcov do zariadenia pre seniorov ako prejav neúcty voči nim, či ako zbavenie sa nepotrebnej záťaže, rozhodnúť sa pre akúkoľvek alternatívu býva veľmi náročné.
 
V takýchto chvíľach je dôležité pamätať na zabezpečenie primeranej ochrany života, zdravia a dôstojnosti každého seniora. Bezpečie a neustála starostlivosť v zariadení verzus  strata väčšiny súkromia. Neobmedzená sloboda a samostatnosť verzus potenciálne zdravotné a iné riziká číhajúce na osamelo žijúcu osobu vo vlastnom dome.
 
Zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie a jeho dôsledky si musí znášať každý z nás sám.
 
 
 
Späť