RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Nájdené striekačky nezbierajte sami!

Pridané dňa 03 Aug 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Každé mesto sa stará o zeleň vo svojom intraviláne, mesto Nitra nie je žiadnou výnimkou. Aj týchto dňoch ste na viacerých miestach nášho mesta mohli počuť kosačky či vidieť koscov, ktorí skracovali alebo inak upravovali trávniky, kríky či stromy. Odstránená burina však často odhalí nejednu nepríjemnú skutočnosť, o ktorej by sme si radšej mysleli, že na našom sídlisku neexistuje – drogová závislosť.

 Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania v uliciach starého mesta či v uličkách na rozsiahlych sídliskách pomerne často už roky nachádzajú odhodené použité striekačky, prípadne im takúto informáciu poskytnú občania, ktorí venčia svojich psíkov alebo, čo je horšie, mamičky, ktoré išli na prechádzku na detské ihriská so svojimi ratolesťami.

 
Stalo sa tak aj v posledných dňoch počas údržby zelene, keď zamestnanci pracujúci na verejnoprospešných prácach mesta nahlásili nález použitých injekčných striekačiek. Tie môžu byť, a na 99 percent aj sú, odpadovým produktom injekčných užívateľov drog. U týchto je vysoká pravdepodobnosť, že sú nositeľmi rôznych prenosných chorôb, čo v praxi znamená, že ktorákoľvek odhodená striekačka v tráve či na detskom ihrisku je vysoko rizikový a nebezpečný nález, keďže každá z nich môže byť infikovaná.
 
Preto vyzývame občanov, aby každý takýto nález nahlásili na bezplatné číslo mestskej polície 159, aby neriskovali svoje zdravie a zbytočne sa nepokúšali striekačky odstrániť vlastnými silami, napokon, tie treba bezpečne, odborne a hlavne zákonným spôsobom likvidovať. Privolajte príslušníkov mestskej polície, tí striekačky z miesta odstránia, keďže sú preškolení a vedia, ako znížiť riziko prenosu krvou prenosných ochorení pri ich zbere. Striekačky zhromažďujeme v pripravených nádobách, ktoré nám poskytli zamestnanci Občianskeho združenia STORM, s ktorým na likvidácii takéhoto odpadu spolupracujeme v ich projekte Krok vpred už veľa rokov. Mesto Nitra je jedným z mnohých podporovateľov tohto združenia.
 
 
Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR, pracuje v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Jedným z cieľom tohto projektu je, podľa ich webovej stránky, znížiť riziko náhodného prenosu krvou prenosných ochorení na majoritnú populáciu zberom a bezpečnou likvidáciou injekčných striekačiek.
 
 
 
Čo robiť pri nájdení striekačiek:
  • nedotýkať sa ich, nepokúšať sa ich zbierať, zhromažďovať či odstraňovať,
  • volať mestskú políciu a nahlásiť presné miesto nálezu,
  • ak je to možné, počkať na mieste a zabezpečiť, aby nikto, hlavne deti, s nálezom nemanipulovali,
  • ak nie je možné počkať na mieste, je vhodné miesto označiť alebo niečím prikryť.

Späť