RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Mladiství + puberta = PROBLÉM ?

Pridané dňa 15 Aug 2018

Mestká polícia Nitra >>

 To, že obdobie puberty je považované za často problémové obdobie vo vývoji a vývine mladistvého jedinca, nie je nové zistenie. Skúsenosti majú rodičia i policajti. Puberťáci však začínajú byť aj zodpovednejší, zručnejší,  postupne dospievajú a racionálnejšie vnímajú svet okolo seba. Všetci si prejdú ešte aj obdobím vzdoru a zvýšenej precitlivenosti a agresivity či zneužívaním rôznych návykových látok. Tí problémoví však toto obdobie nezvládajú alebo vzdor, agresivitu a drogy povýšia na životný štýl.

 Podľa teórie známeho nemecko-amerického vývinového psychológa a psychoanalytika Erika Eriksona charakterizuje obdobie dospievania aj kríza identity, kedy mladistvý spochybňuje to, ako sám seba vnímal doposiaľ predovšetkým na základe hodnotenia rodičov či ďalších dospeláckych autorít. Už neberie ako absolútne to, čo mu hovoria rodičia, polemizuje s týmito informáciami, kritizuje ich, vymedzuje sa voči nim i voči ich nositeľom a hľadá si svoj pohľad na veci. Pokúša sa doslova vystavať svoju identitu na novej, kvalitatívne inej úrovni a to všetko na základe vlastného sebapoznania, sebaprijatia, sebahodnotenia, hľadania nových názorov, hodnôt a hľadania vlastného miesta na svete. Za všetkých problémových puberťákov spomenieme iba pár príkladov z nedávneho hliadkovania.

 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov pri obchodnom centre Mlyny, presnejšie fajčenie na zastávke MHD pod prístreškom. Zákon porušila  mladistvá osoba, chlapec vo veku 15 rokov, ktorý sa, ak by boli dodržané aj iné právne normy, ani nemal k cigaretám dostať. Na mieste však nebolo možné hodnoverne zistiť jeho totožnosť a z tohto dôvodu bol bez donucovacích prostriedkov predvedený na MsP v Nitre za účelom zistenia totožnosti a doriešenia priestupku. Na útvar MsP bola privolaná matka ako jeho zákonný zástupca a až v jej prítomnosti bol priestupok prejednaný. Po vykonaných úkonoch si matka chlapca z MsP odviedla, vec bola pre mladého muža doriešená zmierlivo napomenutím.
 
O štvrtej popoludní príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam o tom, že na ulici Farská leží na chodníku chlapec. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že sa ide o 16 ročného chlapca z Anglicka, ktorému už jeho priatelia na mieste volali sanitku. Pre podozrenie z otravy alkoholom mestskí policajti cez operačného pracovníka sanitku urgovali. Hliadka počas rozhovoru s jeho priateľmi, či skôr známymi zistila, že chlapec je momentálne na návšteve u svojej babky na Slovensku v Bratislave. Tá bola o stave a  prevoze jej vnuka do nemocnice v Nitre informovaná. Chlapec údajne pil alkohol v niektorých z prevádzok v mestskom parku, nič bližšie jeho kamaráti uviesť nevedeli. Od mladého Angličana nebolo možné získať žiadnu informáciu, nakoľko ten mohol byť zrejme rád, že návštevu na Slovensku vôbec prežil.
 
Počas niekoľkých večerných až skorých nočných hodín jedna jediná motohliadka mestskej polície zasahovala pri porušovaní verejného poriadku, ktorého sa dopustilo 41 (štyridsaťjeden) mladistvých puberťákov alebo osôb blízkych veku mladistvých. Počas hliadkovania zistila porušenie právnych predpisov v okolí Horného Palánka, Podzámskej a mestského parku. Tie v zmysle priestupkového zákona doriešila vyvážene takmer rovnako v blokovom konaní i zmierlivo napomenutím.
 
Hliadky počas dňa zabezpečovali verejný poriadok aj na mestskom kúpalisku, nakoľko príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam od plavčíkov kúpaliska o mužovi, ktorý v priestoroch narúšal verejný poriadok. Bol vulgárny, nadmieru hlučný a odmietal uposlúchnuť pokyny plavčíkov v zmysle prevádzkového poriadku kúpaliska. Muža na kúpalisku hliadka identifikovala a za účelom zistenia totožnosti ho bez použitia donucovacích prostriedkov predviedla na útvar mestskej polície. Po zistení totožnosti bol mladý muž z Nitry doriešený v blokovom konaní a po ukončení objasňovacích úkonov bez zranenia prepustený z útvaru MsP. Pred niekoľkými dňami musela hliadka mestskej polície vykázať z kúpaliska štyroch mladistvých neprispôsobivých puberťákov, ktorí tiež nerešpektovali prevádzkový poriadok kúpaliska.
 
Príslušník na operačnom pracovisku prijal na linke 159 oznam od občana o tom, že na Párovskej ulici na predajni Nitrazdroj bol rozbitý sklený výklad. Na zázname z kamerového systému predajne boli v čase skutku zachytené prichádzajúce a odchádzajúce tri mladé osoby neprispôsobivej komunity. Hliadka MsP po vzhliadnutí záznamu spoznali jednu z osôb vďaka miestnej znalosti rajónu mestskej časti Dražovce. Pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorej boli odovzdané všetky doposiaľ získané informácie o skutku i osobe pravdepodobného páchateľa. 
 
Rady iných, ako zvládnuť pubertu svojich detí a rozumieť im:
Späť