RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Mestská polícia verzus COVID-19

Pridané dňa 23 Nov 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Príslušníci mestskej polície ako policajti prvého kontaktu často prichádzajú do nepredvídateľných a nečakaných situácií. Rokmi praxe, keď sa mestské polície ako poriadkové útvary samospráv rýchlo etablovali na úseku zabezpečovania verejného poriadku, príslušníci mestských polícií dokázali minimalizovať faktory, ktoré by ich dokázali prekvapiť.

V súčasnosti je tým novým faktorom nový vírus SARS-CoV-2. Nie raz sa v posledných mesiacoch stali prípady, keď boli príslušníci mestskej polície privolaní, aby preverili na zemi ležiace osoby. Títo občania mohli byť, a často aj boli, zranení, chorí, prípadne im hrozili iné komplikácie z dôvodu intoxikácie alkoholom alebo sú to boli osoby bez domova, u ktorých je hygiena na veľmi nízkej úrovni. Po niekoľkých minútach trvajúcej manipulácie s nimi mestským policajtom postihnuté osoby povedali, že práve čakajú na výsledky PCR testov, pretože sú z rôznych dôvodov podozriví na pozitivitu koronavírusu. Príslušníci mestskej polície boli takto priamo a nečakane ohrození nákazou. Boli jej rovnako vystavení aj pri strážení a dohliadaní na dodržiavanie karantény povinných osôb, predovšetkým v lokalite na Borovej ulici alebo Orechovom dvore, prípadne v ubytovni nitrianskeho amfiteátra, kde boli do karantény umiestňovaní bezdomovci, týmto navyše mestskí policajti denne zabezpečovali aj stravnú jednotku. V jednom prípade sa stalo, že takáto osoba odmietala zostať v karanténe a z ubytovania, ktoré nebolo zabezpečené ako ústav na výkon trestu, utiekla a mestskí policajti museli zabezpečiť jej návrat do karanténnych priestorov, samozrejme pomocou priameho osobného kontaktu.

Posledná nečakaná situácia nastala, keď príslušník mestskej polície, v snahe pomôcť tlmočiť vietnamskému občanovi, vzal do rúk jeho mobilný telefón, priložil si ho k uchu a až pri konci hovoru sa dozvedel, že muž, majiteľ telefónu, sa práve vracia z AG-testov a je SARS-CoV-2 pozitívny.
 
Napriek tomu, že príslušníci počas hliadkovania a výkonu práce majú na tvárach rúška alebo respirátory, prípadne tvárové štíty a na rukách rukavice, vo všetkých prípadoch, kedy jednoducho musia prísť do osobného kontaktu s občanom, si príslušníci snažia vydezinfikovať oblečenie i služobné vozidlo. V niektorých prípadoch zostala hliadka izolovaná od ostatných príslušníkov až do doby, kedy boli urgentne zistené výsledky testov podozrivých osôb.
 
Mestskí policajti pri výkone svojej práce prichádzajú aj do kontaktu s občanmi, ktorých môžeme označiť ako „pochybovačov“ existencie koronavírusu alebo „odmietačov“ nosenia ochranných rúšok. Títo občania nerešpektujú platné preventívne nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a preto sú ešte väčším a nebezpečnejším zdrojom potenciálneho šírenia nákazy nielen pre zasahujúcich príslušníkov mestskej polície, ale aj pre svoje bližšie či širšie okolie, ktoré neskôr môže šíriť vírus exponenciálne ďalej.
 
V súčasnosti sú na koronavírus pozitívni traja príslušníci Mestskej polície v Nitre a jeden je v karanténe. Nedávno sa vyliečili alebo sú po desaťdňovej karanténe ďalší traja mestskí policajti.
 
V prvej vlne nákazy jedna s príslušníčok mestskej polície obrazne vymenila zbraň za šijací stroj, pretože v čase, keď ochranných prostriedkov bol alarmujúci nedostatok, na útvare mestskej polície šila tvárové rúška nielen pre svojich kolegov, ale predovšetkým pre seniorov alebo ľudí žijúcich osamote, bezdomovcov, prípadne pre potrebných občanov, ktorí nemali možnosť či prostriedky zabezpečiť si ochranné prostriedky sami.
 
Mestská polícia nepodcenila opatrenia na minimalizáciu šírenia nákazy už v prvej vlne, keď bol najväčší problém s distribúciou ochranných osobných prostriedkov všetkého druhu. Zabezpečila v spolupráci s vedením ústavu na výkon trestu v nitrianskej väznici ochranné rúška, vďaka poslankyni mestského zastupiteľstva mestskí policajti sponzorsky získali niekoľko tvárových štítov a postupne sa ich množstvo zvyšovalo, rovnako sponzorsky mestským policajtom niekoľko krát dvaja podnikatelia zabezpečili dezinfekciu služobných vozidiel i vnútorných priestorov. Týmto všetkým mestská polícia ešte raz vyslovuje veľkú vďaku a uznanie. Pri vchode do útvaru mestskej polície, ktorý je najčastejším a najrizikovejším kontaktným miestom všetkých zamestnancov mestskej polície, je nainštalovaný germicídny žiarič na dezinfekciu vzduchu, nielen pri vchode, ale aj na každej toalete či v iných priestoroch, sú k dispozícii gélové dezinfekčné prostriedky. Tie sú k dispozícii aj pre vodičov služobných vozidiel na ich priebežnú dezinfekciu, dotykové plochy, ako napríklad kľučky, sú v budove dezinfikované častejšie. Neskôr boli opakovane príslušníkom distribuované rúška, ochranné rukavice sú štandardom už niekoľko rokov, rovnako bola opakovane sponzorsky zabezpečená dezinfekcia interných priestorov, naposledy Obvodu na Klokočine.
 
Aj vďaka týmto opatreniam a vďaka osobnej zodpovednosti mnohých príslušníkov mestskej polície, ktorí nepodceňujú nebezpečenstvo šírenia nákazy choroby COVID-19, je personálna situácia príslušníkov mestskej polície na dostatočnej úrovni, určite ju, zatiaľ, nemôžeme označiť za kritickú, mestská polícia plní základné úlohy na požadovanej úrovni. Čo bude však v najbližších týždňoch či mesiacoch nie je možné hodnoverne a validne prognózovať, pretože vírus sa šíri väčšinou komunitným spôsobom prostredníctvom asymptomatických blízkych priateľov či rodinných príslušníkov, u ktorých sa príznaky neprejavili alebo sa prejavili neskôr. Samotní postihnutí príslušníci nevedeli jednoznačne určiť, kde sa mohli koronavírosuom nakaziť, okrem dvoch prípadoch, kde sa dalo jednoduchým laickým  trasovaním logicky predpokladať, že dvaja príslušníci si nákazu vzájomne odovzdali, keďže sú spolu niekoľko hodín denne v spoločnej hliadke.
 
Takémuto prenosu sa však dá zabrániť len veľmi ťažko a je údelom zamestnancov v podobnom pracovnom zaradení a zamestnancov, ktorí sú v tzv. prvej línii, či v prvom kontakte s občanmi.

 

Späť