RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Matka mesiaca

Pridané dňa 26 Jul 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Práca mestského policajta je laicky u občanov spájaná najčastejšie s „rozdávaním papúč“ na vozidlá. Slovo „papuča“ v tomto kontexte máva jednoznačne negatívny konotatívny význam napriek tomu, že „papuče“ nerozdávame (sú dosť drahé), len ich do príchodu vodiča osadíme na koleso a tiež napriek tomu, že osadenie „papuče“ nie je sankcia (pokuta môže i nemusí byť uložená). Tu nám nedá nespomenúť, že v neposlednom rade práca, úlohy a rozsah činnosti mestskej polície sú mnohonásobne väčšie a širšie, čo si priemerný občan určite neuvedomuje, nevie a  nepozná. Napokon, ani vedieť nemusí, veď je to naša práca.

 Jednou z veľkých oblastí pôsobenia Mestskej polície v Nitre je oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a tá nitrianska má jeden z najkomplexnejších programov prevencie v intenciách právomocí mestských a obecných polícií na Slovensku.

 
V sobotu niečo po obede, čiže v čase najväčšieho tepla, prevzal operačný príslušník telefonický oznam na bezplatnom čísle 159 informáciu od anonymného občana, že na Štefánikovej triede v pohostinstve videl opitú ženu s malým chlapcom, s ktorým tam bola údajne dlhšiu dobu. Hliadka sa na pokyn presunula na určené miesto a hneď po príchode zistila, že informácia bola pravdivá. V pohostinstve našli tridsaťdeväťročnú ženu z Nitry s jej maloletým jedenásťročným synom. Matka bola už na prvý ohľad pod vplyvom alkoholu a jej syn bol uplakaný. Keď sa mu policajti prihovorili, či mu niečo nie je, či ho niečo nebolí, povedal, že mama mu najprv sľúbila, že pôjdu na kúpalisko, ale že namiesto toho tu už dlho sedí v krčme. Mestskí policajti po zisťovaní okolností dospeli k informáciám, že v pohostinstve sedia už vyše štyroch hodín a maloletý chlapec za celý čas nedostal nič napiť, na rozdiel od matky, ktorá si zjavne dopriala viac, ako bolo vhodné. Až na výzvu hliadky mestskej polície matka objednala pre svojho syna nápoj a možno tak na poslednú chvíľu predišli hroziacej dehydratácii malého chlapca. Ak by tak neurobila, policajti by sa o chlapcov pitný režim postarali sami. Zistili, že chlapec spolu so sestrou bývajú na sídlisku Chrenová u starej mamy, ktorá sa o nich i stará a vychováva ich. Dnes nezodpovedná matka prišla k babke (svojej mame) pre syna, že si ho vraj zoberie na kúpalisko. Ako to dopadlo, ste si prečítali sami.
 
Keďže mestská polícia úzko spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, telefonicky oslovili pracovníčku zo sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorú informovali o zistených skutočnostiach. Po spoločnom vyhodnotení situácie sociálna kurátorka rozhodla, že nie je potrebná krízová intervencia vo forme odňatia dieťaťa, keďže jedenásťročný chlapec nie je úplne odkázaný na cudziu opateru, nie je ohrozené jeho zdravie ani život a aj preto, že môže byť u starej mamy, ktorá sa o nich zatiaľ bezproblémovo stará už zrejme dlhšiu dobu. Významný faktor bol i ten, že odňatie chlapca matke a jeho, hoci iba dočasné, umiestnenie v detskom domove, by bolo určite veľkým traumatickým zážitkom, ktorý nebol bezpodmienečne nutný. Nebyť týchto faktorov, sociálna kurátorka by postupovala operatívne a striktne ako v nedávnom podobnom prípade, kde však išlo o jednoročné dieťa opitej matky bezdomovkyne bez pomoci rodinných príslušníkov.
 
Po dohovore so sociálnou pracovníčkou mestskí policajti za pomoci prítomných občanov zistili telefonický kontakt na biologického otca, ktorého vyzvali, aby prišiel pre svojho syna a postaral sa o neho. Ten sa však nachádzal v inom meste a trvalo by dlhšiu dobu, kým by prišiel, preto prisľúbil okamžite poslať pre chlapca jeho sestru. Po jej príchode však policajti už na prvý pohľad videli, že sestra je rovnako maloletá ako jej brat, takže jej ho zveriť do opatery na presun k babke nemôžu. Po opätovnom telefonáte s biologickým otcom tento oslovil svojho otca, dedka maloletých detí, a požiadal ho, aby vnúčatá z pohostinstva vyzdvihol a previezol ich k starej mame na Chrenovú.
 
Matka, ktorá po celý čas len neprítomne sedela v krčme, po odchode svojich maloletých detí so starým otcom zostala pokojne sedieť pri pohári a naďalej konzumovala alkoholické nápoje. Neskôr, počas hliadkovania, videli mestskí policajti sedieť „matku mesiaca“ v pohostinstve aj naďalej. Napokon, veď bolo teplo a starostliví ľudia sa o jej deti dnes postarali.
 
O osud rodiny, maloletých detí, výchovné pôsobenie a predovšetkým o plnenie si rodičovských povinností sa bude oddelenie sociálno-právnej ochrany detí, podľa telefonickej informácie  sociálnej kurátorky, intenzívne zaujímať.
 
 
 
 
Späť