RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Buldozér v chránenej krajinnej oblasti

Pridané dňa 28 Sep 2018

Mestká polícia Nitra >>

 Mnohé okrajové ulice nitrianskej mestskej časti Zobor, nachádzajúce sa na upätí vrchu s rovnakým pomenovaním, vyúsťujú do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie, kde platia prísne pravidlá na pohyb osôb, vstup motorových vozidiel či akejkoľvek inej činnosti ľudí. CHKO Ponitrie vznikla v roku 1985 a odvtedy je hlavným predmetom ochrany v nej lesné porasty a lokality s výskytom stepnej a lesostepnej fauny a flóry. Je zarážajúce, že v okrajovej časti tohto chráneného územia niekto nemal problém začať s ťažkou technikou upravovať terén.    

 Všímavý občan z mestskej časti Zobor kontaktoval mestskú políciu na telefonickú linku 159 s oznamom o podozrení z protispoločenskej činnosti na Havranej ulici. Bolo niekoľko minút po siedmej hodine večer, keď sa službukonajúca motorizovaná hliadka mestskej polície presunula na oznamovateľom opísané miesto. V pásme CHKO Ponitrie našli policajti stavebné mechanizmy a osoby, ktoré s nimi vykonávali úpravu terénu. Plocha o rozmeroch približne 5 x 8 metrov bola splanírovaná a vysypaná makadamovým podkladom. Zhrnutú zeminu z terénnych prác naviezli na náprotivnú stranu za makadamovú plochu, rovnako spadajúcu do chránenej oblasti.

 
Pri preverovaní všetkých okolností na mieste sa dvojici policajtov podarilo zistiť nielen totožnosť osoby zodpovednej za vykonávané práce a objednávateľa týchto prác, ale aj informáciu o tom, že už v minulosti bola táto lokalita v riešení polície v súvislosti s navážaním zeminy na predmetné miesto.
 
Nakoľko hliadka nadobudla zo zistených skutočností dôvodné podozrenie, že by sa mohlo jednať o porušenie zákona na úrovni trestného činu, privolali príslušníkov obvodného oddelenia PZ SR, ktorí budú vo veci ďalej konať.
 
Pri objasňovaní rozličných udalostí, kedy dochádza k porušovaniu zákonov, vznikajú veľakrát škody, ktoré je možné bez problémov odstrániť. Neoprávnený zásah človeka do prírody, navyše chránenej zákonom, môže mať také závažné dôsledky, pri ktorých zjednávanie nápravy, ak bude vôbec môcť byť realizovateľné, bude jednoznačne náročné. V takýchto prípadoch ani vysoké sankcie pre porušovateľov zákonov nemôžu vrátiť to, čo z našej krajiny zmizlo nenávratne preč. 
 
 
 
Späť