RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Bezdôvodne ničili cudzí majetok

Pridané dňa 24 Jan 2017

Mestká polícia Nitra >>

 Na naše vlastné veci si vo všeobecnosti dávame veľký pozor a sme úzkostliví na ich poškodenie. Na spoločný či verejný majetok alebo veci už tak citliví nie sme. Dôkazom toho sú viaceré oznamy a zistenia o poškodenom alebo zničenom majetku či vandalizme, ktoré boli nahlásené všímavými občanmi v našom meste alebo zistené príslušníkmi mestskej polície pri pochôdzkovej činnosti. Našťastie, nie všetci ľudia sa riadia heslom „Čo Ťa nepáli, nehas!“ a aj veci cudzie a verejné sa ich dotýkajú natoľko, že pri akejkoľvek závažnejšej závade v našom meste kontaktujú príslušné inštitúcie a dožadujú sa zjednania nápravy.

 Na podnet oznamovateľa nachádzajúceho sa v mestom parku, vyslal operačný pracovník mestskej polície službukonajúcu hliadku, aby preverila nahlásenú informáciu o poškodení majetku na jednom z tamojších prevádzok. Páchateľ mal byť mladý chlapec, ktorý sa následne po čine prechádzal po parku a naďalej sa správal k svojmu okoliu deštruktívne.

Príslušníci maloletú osobu zastihli pri drevených stánkoch „Bunggy Park Nitra“. Mal pri sebe drevené kladivo, s ktorým do všetkého, čo videl, udieral. Po niekoľkých minútach sa k policajtom a mladíkovi prihlásil aj oznamovateľ. Potvrdil, že sa jedná o chlapca, ktorého videl s kladivom rozbiť vonkajšiu plastovú elektrickú zásuvku. Pôvodne bola pripevnená o kmeň stromu, po poškodení zostala rozbitá a spadnutá na tráve. Podľa elektrického pripojenia patrila k prevádzke „Posedenie pri žabkách“. Okrem rozbitej zásuvky boli nájdené aj poškodené dvere na sklade prevádzky „Bunggy park Nitra“, kde boli uskladnené rôzne veci z prevádzky.
 
Ku všetkým poškodeným veciam príslušníci vyhotovili fotodokumentáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že chlapec nevedel ani po krátkom rozhovore dôveryhodne preukázať svoju totožnosť, bol hliadkou mestskej polície bez použitia donucovacích prostriedkov predvedený na útvar mestskej polície. O celej udalosti bola informovaná matka chlapca prostredníctvom ďalšej hliadky MsP v mieste trvalého bydliska, nakoľko telefonicky pokus o skontaktovanie sa s rodičmi maloletého páchateľa bol neúspešný. Za prítomnosti matky policajti so štrnásťročným žiakom základnej školy spísali zápisnicu o podaní vysvetlenia. V zastúpení rodinného príslušníka bol o vzniknutej škode na majetku vyrozumený aj majiteľ oboch poškodených prevádzok. Po obhliadke miesta a skontrolovaní si obsahu vylomeného úložného priestoru prevádzky bolo zistené, že v sklade nič nechýba. K jeho vylomeniu došlo pravdepodobne už skôr a s konaním chlapca vôbec nesúviselo. Predbežnú škodu na zdemolovanej elektrickej zásuvke vyčíslili približne na 50,- €. Matka maloletého súhlasila so vzájomným nakontaktovaním sa na poškodeného, ako aj so zaplatením vzniknutej škody. Drevené kladivo, s ktorým chlapec neuvážene ničil cudzí majetok, bolo nájdené v parku pohodené v blízkosti poškodenej prevádzky.
 
O týždeň neskôr, opäť v popoludňajších hodinách, obyvateľka mestskej časti Párovce spozorovala z okna svojho bytu mladého muža, ako na Párovskej ulici rozbíja sklené dvere patriace advokátskej kancelárií. Ihneď telefonicky informovala mestskú políciu. Hliadka ešte ani nestihla doraziť na miesto udalosti a už jej bol nápomocní ďalší svedok udalosti. Z opačnej strany ulice na hliadku mával a následne ju nasmeroval na postavu muža kráčajúceho po Párovskej ulici. Mladíka sa dvojici príslušníkov podarilo zastihnúť pri detskom ihrisku medzi ulicami Hviezdna a Párovská. Svedok, bývajúci nad miestom incidentu, mladého výtržníka spoznal a presne opísal jeho skutok. Z balkóna svojho bytu videl, ako sa mladík zastavil na chodníku pri dome číslo 26, priamo pred bočným vchodom do budovy. Najskôr nohou, a potom rukou udieral do dverí na advokátskej kancelárii, čím sa mu podarilo rozbiť celú ich vonkajšiu i vnútornú sklenú výplň a poškodiť aj medzisklenú mrežu. Keďže svedok pred príchodom príslušníkov mestskej polície volal príslušníkom Policajného zboru SR, onedlho sa na Hviezdnej ulici objavili aj dve dvojice mužov v zelených uniformách. Ďalšie úkony súvisiace s riešením udalosti boli realizované na základe vzájomnej spolupráce oboch polícií.
Najskôr bolo nevyhnutné ošetriť tridsaťdvaročného vandala, ktorý po úderoch rukou do sklenej výplne utrpel niekoľko rezných rán na dlani pravej ruky a značne krvácal. Neskôr hliadky zadokumentovali vzniknuté poškodenia, informovali majiteľa poškodenej prevádzky a zotrvali na mieste do jeho príchodu. K rozbitým vchodovým dverám v priebehu štvrťhodiny prišiel majiteľ prevádzky aj majiteľ budovy. Po obhliadke nevedeli predbežne určiť presnú výšku škody.  Vzhľadom na predpoklad, že by škoda mohla veľmi pravdepodobne prevýšiť sumu 266,- €,  Udalosť si pre podozrenie z trestného činu prevzali na ďalšie doriešenie príslušníci obvodného oddelenia PZ SR.
 
Za konaním oboch osôb mohlo byť čokoľvek – puberta, nahromadená zlosť, emočné vypätie, alkohol, prípadne iné faktory. Ani jeden z nich však nikoho neoprávňuje, aby svoje problémy riešil na úkor niekoho iného. Ani jeden z týchto, alebo podobných, faktorov nikoho neospravedlňuje za ich nezákonné konanie a ani ich nezbavuje zodpovednosti za škody, ktoré spôsobili. Aj v týchto prípadoch budú musieť obaja zabezpečiť náhradu škody. V prípade plnoletého muža po vyčíslení výšky škody navyše znášať stanovenú sankciu.
Späť