RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Bezdomovci v lete v našom meste

Pridané dňa 15 Jul 2016

Mestká polícia Nitra >>

     Jedno slovenské príslovie vraví, že čistota je pol života. S týmto konštatovaním možno len súhlasiť a  každého občana, ktorý sa týmto príslovím riadi, možno iba pochváliť. Dôležitá je však aj skutočnosť, kde a ako podobnú očistu vykonávate.

     Príslušníci mestskej polície musia reagovať a preveriť každý podnet od občanov. V týchto teplých dňoch sú hliadky MsP privolávané na pešiu zónu pri studničku na vodu, z ktorej si bezdomovci urobili dočasnú kúpeľňu a často sa pri nej venujú osobnej hygiene alebo vzájomnému ochladzovaniu. Pri hliadkovaní v centre mesta príslušníci mestskej polície viackrát zaregistrovali skupinky bezdomovcov, ktorí zabrali okolité lavičky, z ktorých si robia dočasné obývačky alebo spálne.

     Mestská polícia chápe zložitú sociálnu situáciu ľudí s podobným osudom, v zmysle zákona o obecnej polícii však musí dbať aj o ochranu životného prostredia v obci aj o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Aj z toho dôvodu zasahujúci príslušníci mestskej polície vykonávajú s bezdomovcami pohovory a vyzývajú ich na odstránenie odpadkov a nečistôt, ktoré spôsobili. Oslovení bezdomovci výzvu vo väčšine prípadov poslúchnu a miesto po očistení opustia. Je však pravdou, že takýto človek, ktorý nemá kam ísť, bude predmetom riešenia mestských policajtov opäť, len na inej ulici.
 
     Sociálny jav bezdomovstvo sa nevyskytuje iba v posledných rokoch alebo iba v chudobných alebo rozvojových krajinách. Väčšinou ide o ľudí, ktorí sa nechcú alebo nemôžu prispôsobiť spoločenským normám, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu, alkoholikov, narkomanov, trvalo či prechodne nezamestnaných. Sú to jednotlivci, ktorí sa starajú o svoje prežitie z jedného dňa na druhý, nemajú rodinné záväzky, alebo ak ich aj majú, ignorujú ich.
 
     Je možné pochopiť, že mnohých občanov zaráža alebo priam poburuje pohľad na osobu bezdomovca, ktorý naozaj môže pôsobiť nehygienickým, pre niekoho až kriminálnym dojmom asociála. Počas hliadkovania však príslušníci mestskej polície v tejto komunite stretli aj slušných ľudí, prípadne ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Proces získaného statusu bezdomovca opisovali ako jeden osobný či pracovný neúspech za druhých, v počiatkoch sa usilovali o čistotu, upravenosť, neskôr však strácali plány o budúcnosti, snahu získať zamestnanie, ukončili rodinné kontakty, čo postupne viedlo k rezignácii a zmenil sa im rebríček hodnôt. Neprijímali ponúkanú pomoc, neboli ochotní ani pracovať, ani žiť v útulkoch, kde by museli dodržiavať poriadok a bola by tam, podľa nich, obmedzená ich sloboda, predovšetkým v konzumovaní alkoholu. Živili sa žobraním alebo vyberaním vecí z kontajnerov na odpadky, iba niektorí skúsili získať prostriedky na obživu občasnou prácou alebo známym predávaním časopisu. Zo svojho spôsobu života si urobili životný štýl, ktorý im vyhovuje.
 
 
Späť