RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Asfalt verzus zeleň

Pridané dňa 16 Nov 2016

Mestká polícia Nitra >>

Doma, na svojom čerstvo pokosenom trávniku, by nikoho nenapadlo vytvoriť skládku, ani založiť smetisko. Tiež by sa mnohí zdráhali podobným spôsobom zbaviť sa odpadu na susedovom udržiavanom trávniku, ktorý slúži ako predzáhradka. Úplne iná situácia nastáva na neoplotenej zeleni, ktorá je prístupná verejnosti. Tam si vyhodiť odpad dovolí množstvo ľudí. S vedomím, čo nie je moje, o to sa nemusím starať, si bez akýchkoľvek výčitiek dovolia vyhodiť komunálny odpad z domácnosti, nepotrebné elektrospotrebiče, stavebnú suť, či dokonca nebezpečný odpad. 

V sobotu podvečer prijal pracovník operačného strediska mestskej polície  telefonický oznam občana. Týkal sa nelegálneho zbavenia sa nepotrebnej asfaltovej hmoty na verejnú zeleň. Skládka odpadu sa mala nachádzať v Brezovom hájiku na Nepervillskej ulici, v blízkosti novostavby úžitkovej budovy.
 
Oznamovateľ už hliadku čakal pri kope čerstvého navozeného asfaltu, ktorá sa nachádzala necelé dva metre od plochy bývalého parkoviska, v úseku zelene. Skládka nebola bezprostredne vytvorená na trávnatej ploche. Nachádzala sa na navozenej zemine prislúchajúcej do súvislého porastu Brezového hájika s rozlohou približne 1,5 x 1,5 metra. Po vykonanom rozhovore s pracovníkmi stavby mestskí policajti zistili, že pri stavebných úpravách prebytočný materiál ponechali za okrajom spevnenej plochy. Svojim konaním sa na pokyn nadriadeného dopustili porušenia zákona o odpadoch (umiestnili odpad na iné miesto ako miesto obcou určené), za čo bola kompetentná osoba na mieste doriešená. Zároveň bol stavbyvedúci vyzvaný, aby zabezpečil odstránenie odpadu. Pri následnej kontrole bolo miesto už vyčistené a navrátené do pôvodného stavu.
 
Je potešujúce, že si po vykonanom rozhovore s príslušníkmi mestskej polície a ráznom apelovaní oznamovateľa priestupca priznal, že urobil hlúposť tým, ako si chcel uľahčiť povinnosť zneškodnenia nepotrebného asfaltu. Verejné priestranstvo alebo aj súkromný pozemok prístupný verejnosti slúži každému, kto naň vstúpi. Pokiaľ ho neznečisťuje a neznehodnocuje, môže sa po ňom slobodne pohybovať, bezplatne a podľa vlastných predstáv tráviť voľný čas relaxovaním alebo športovou aktivitou.
 

Nielen pre tieto benefity by stálo za námahu pouvažovať nad tým, či aj takýto pozemok nie je vhodné aspoň pomyselne považovať aj za „svoj“ a podľa toho sa k nemu aj správať. Prístup k veciam verejným v štýle „po mne potopa“ je nielenže sebecký a často krát nezákonný, ale s ohľadom na budúce generácie aj neetický, neekologický a neekonomický. 

 

 

Späť