RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Ako sa nestať obeťou na sviatok všetkých svätých

Pridané dňa 02 Oct 2018

Mestká polícia Nitra >>

 I keď je sviatok zosnulých o necelý mesiac, už teraz vidieť zvýšený pohyb na cintorínoch. A nejde len o ľudí, ktorí sa starajú o hroby svojich blízkych zosnulých. Tí ich buď opravujú, reštaurujú, skrášľujú alebo len jednoducho prišli na miesto posledného odpočinku a zaspomínajú na svojho blízkeho. Na cintorínoch však možno očakávať zvýšený pohyb aj ľudí, ktorí toto pietne miesto a rozcítenú náladu neváhajú zneužiť na to, aby trúchliacich občanov okradli, prípadne hrobové miesto poškodili.

Milí občania, skúste sa držať týchto niekoľko našich rád a sme presvedčení, že znížite riziko toho, že sviatok všetkých svätých strávite trúchlením nielen za svojimi zosnulými, ale aj trúchlením za svojim majetkom.

 
 Pozor na odložené tašky
    Počas prác na hrobovom mieste si dávajte zvýšený pozorna svoje odložené veci. Majte ich stále na očiach, či už skrášľujete hrob alebo idete odhodiť odpad do smetnej nádoby, prípadne si idete napustiť vodu pre kvety. Najlepšie je - veci (tašky) si neodkladať. A ešte lepšie je zobrať si na cintorín len najnutnejšie pracovné prostriedky a ostané veci nechať doma.
 
Peňaženku na cintoríne nepotrebujete
    To isté platí o peniazoch, peňaženkách, či iných cenných veciach. Musíte myslieť na vlastnú bezpečnosť. Nielen v tomto období sa na cintorínoch, v ich blízkom okolí, na parkoviskách či v prostriedkoch hromadnej dopravy pohybujú aj organizované skupiny vreckárov. Častými obeťami sú dámy a ich kabelky či tašky, ktoré nie sú bezpečne uzatvorené. Páni si zas musia dať pozor na veci, ktoré si väčšinou dávajú do zadných vreciek nohavíc alebo do vonkajších vreciek kabátov či búnd. Ak si svoje cennosti z nejakého dôvodu nemôžete nechať doma, dobre si ich uschovajte, kabelky noste prevesené krížom cez plece, bezpečne uzatvorené, dotykom rukou ich majte stále pod kontrolou. Páni, vložte svoje peňaženky, doklady, mobily, či iné cennosti do vnútorných vreciek, kde ich prítomnosť neustále cítite na svojom tele a akýkoľvek neželaný pohyb okamžite pocítite. Platí však pôvodná rada – najlepšia prevencia je nechať cenné veci doma a na cintorín si so sebou berte len to najnutnejšie.
 
Krádež hláste polícii i správcovi cintorína
    Každú krádež, drobnú či väčšiu a tiež každé poškodenie hrobu nahláste polícii. Najlepšie hneď po zistení. Rovnako je vhodné upozorniť a informovať o tom i správcu cintorína. Ten bude môcť rýchlo zaviesť efektívne opatrenia, aby sa podobné skutky minimalizovali. Rovnako môžete polícii nahlásiť pohyb akejkoľvek osoby, ktorá sa Vám zdá podozrivá. Príslušníci prídu na miesto a oznam vyhodnotia. Možno práve vďaka Vám z ulíc zmizne ďalší zlodej.
 
Nie je skutok ako skutok
    Ak ste zistili na svojom hrobovom mieste škodu väčšieho rozsahu,  prípadne vám odcudzili vec, ktorá má hodnotu vyššiu ako 266,-€, alebo Vás niekto okradol za pomoci násilia či hrozbou bezprostredného násilia, kontaktujte priamo Policajný zbor SR. Takéto a podobné skutky sú kvalifikované ako trestné činy. Nie sú to činy, ktoré sa dajú označiť za priestupky a ich spoločenská nebezpečnosť je podstatne väčšia.
 
Pozor, kde umiestnite zapálenú sviečku
    Vždy si dobre rozmyslite, kde postavíte kahanec či sviečku. Nepodceňte otvorený oheň a neumiestňujte ho do blízkosti vencov, umelých či suchých kvetov a už vôbec nie do ich stredov, nech to pôsobí akokoľvek esteticky či efektne. Predídete tomu, že Váš hrob sa vznieti. Síce aj to môže krátkodobo pôsobiť efektne, ale o takýto svetelný efekt ste určite záujem nemali.  Navyše, nielen vence bývajú umelé, umelé sú i kahance, čo znamená, že sú veľmi horľavé, predovšetkým tie lacnejšie, ktoré nie sú od certifikovaného výrobcu a následkom tepla sa rozlejú a vznietia.
 
Poistka na náhrobný kameň
    Niektorí občania si chcú uctiť pamiatku svojho zosnulého tým, že mu postavia hodnotnejší pomník, náhrobný kameň či dokonca sochu, prípadne majú rodinnú hrobku väčších rozmerov. Ak máte niečo podobné i Vy, je vhodné uvažovať o investícii do postenia rodinného hrobu. Pozostalí to ocenia pri vandalských činoch, ktoré nie sú ojedinelé ani na cintorínoch. Poisťovacie spoločnosti ponúkajú tento druh poistenia buď zvlášť, alebo ako súčasť poistenia domácnosti.
 
Pozor pri parkovaní
    Už počas bežného pracovného dňa vodiči i chodci vidia i pociťujú zvýšený pohyb motorových vozidiel. Ako každý rok i tento treba očakávať, že v blízkosti cintorínov bude pohyb áut i osôb eskalovať. Parkujte so svojim vozidlom tak, aby ste nespôsobovali prekážku v cestnej premávke, aby ste nesťažovali jazdu iným vodičom, aby ste nepozornosťou neohrozovali chodcov, ktorých bude v tomto čase a na týchto miestach o mnoho viac, ako
v iné dni. Chodcom radíme, aby si zobrali so sebou reflexnú vestu, prípadne rôzne reflexné predmety na odev či tašku, aby Vás bolo lepšie v tme vidieť. Chodcom tiež radíme, aby sa vždy dobre poobzerali, kým vstúpia na vozovku, aby naivne nepočítali s tým, že každý jeden vodič im bude dávať absolútnu prednosť na priechode.
 
Aby neprichádzalo k dopravným nehodám, k zraneniam či ukladaniu pokút, stačí jediné – dodržiavať dopravné značenie a všeobecnú právnu úpravu zákona o cestnej premávke.
 

Mestská polícia v Nitre počas sviatku všetkých svätých síce zabezpečí zvýšený počet hliadkujúcich príslušníkov na cintorínoch, ale určite je každému jasné, že sa personálne nedá zabezpečiť, aby pri každom druhom hrobe stál policajt.

 
Preto ešte raz radíme občanom, aby skúsili dodržať vyššie spomínané rady. 

 

Späť