RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Umiestnenie kamier

V súčasnej dobe je v meste Nitra nainštalovaných 49 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo. 

30 kamier je v centre mesta

9 na sídlisku Klokočina,

1 kamera v Dolných Krškanoch,

1 kamera v Dražovciach 

8 kamier na sídlisku Chrenová. Týchto 8 kamier tvorí takzvaný uzavretý okruh, čo znamená, že jednotlivé kamery na seba vidia a je možné s nimi postupne zmapovať pohyb osôb, ktoré sa dopúšťajú protispoločenskej činnosti alebo pohyb motorových vozidiel, ktorými bola spáchaná protispoločenská činnosť. 

 
Špecifikáciu umiestnenia jednotlivých kamier si môžete pozrieť tu.