RSS
19-01-2017_02-50-0322-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Zákony

Zákon 564/1991 Zb. o obecnej polícií spolu s aktuálnymi zmenami nájdete v jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií Ministerstva spravodlivost SR - JASPI - WEB