RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Zákony

Zákon 564/1991 Zb. o obecnej polícií spolu s aktuálnymi zmenami nájdete v jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií Ministerstva spravodlivost SR - JASPI - WEB