RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Objednávky

Povinnosť zverejnenia objednávok Mestskej polície v Nitre je splnená na stránke Mesta Nitry na:

www.nitra.sk/stranka.php?cat.78