RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Faktúry

Povinnosť zverejnenia faktúr Mestskej polície v Nitre je splnená na stránke Mesta Nitry na: 

 

www.nitra.sk/stranka.php?cat.78