RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Rozvrh organizovanej prevádzky

Organizovanú dopravnú výchovu na detskom dopravnom ihrisku so žiakmi základných škôl si dohodnete s kompetentnými príslušníkmi Mestskej polície v Nitre :

 

 

 

Mestská polícia v Nitre:

komisár Mgr. Miroslav Duchoň,

037/69 22 511,

0904 415 740

 

 

  • Organizovanou prevádzkovou dobou sa rozumie časové obdobie spravidla od 1. apríla do 30. októbra kalendárneho roka od 08.00 – 15.00 h.,
  • Začiatok organizovanej prevádzkovej doby môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým poveternostným podmienkam posunutý na neskorší termín, najneskôr však do 30. apríla kalendárneho roka,
  • Dohodnutý termín organizovanej dopravnej výchovy za účasti MsP môže byť po dohode zainteresovaných strán pre nepriaznivé počasie alebo iné neodkladné úlohy presunutý na iný termín,

www.pocasie.pozri.sk/predpoved-pocasia/nitra
www.shmu.sk/sk/?page=1735
www.meteo.sk/predpoved-pocasia/europa/slovenska-republika/nitra
 
  • Prevádzkovým režimom sa rozumie voľný vstup verejnosti na DDI,
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť organizovanú prevádzkovú dobu podľa potrieb vlastníka DDI.

 

deň
od - do
účastník počet
5.4.2016 09:00 - 11:00 MŠ Nábr. mládeže  16
6.4.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Horná Kráľová  77
11.4.2016 08:00 - 11:15 MŠ Ľ. Okánika  33
 12.4.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Na Hôrke  31
13.4.2016 08:30 - 11:30 ZŠ Na Hôrke, MŠ Ľ. Okánika 36
14.4.2016 08:45 - 11:00 ZŠ Na Hôrke 14
15.4.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Na Hôrke  27
19.4.2016 08:00 - 12:00 MŠ Nábr. mládeže,MŠ Staromlynská 44
21.4.2016 08:00 - 10:30 MŠ Nábr. mládeže 19
22.4.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Dražovce  23
25.4.2016 08:00 - 11:00 MŠ Beethovenova  40
26.4.2016 08:30 - 11:30 MŠ Beethovenova   30
 27.4.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Jelenec  27
29.4.2016 09:00 - 10:30 MŠ Beethovenova 15
 3.5.2016 09:00 - 11:30 MŠ Zvolenská, MŠ Nábr. mládeže 43
4.5.2016 08:30 - 11:30 ZŠ Jelenec 42
5.5.2016 09:00 - 12:00 ZŠ Komjatice 36
6.5.2016 08:30 - 11:30 ZŠ Vinodol  44
10.5.2016 08:30 - 11:30 ZŠ Tulipánova  26
11.5.2016 08:30 - 12:00 ZŠ Škultétyho  52
16.5.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Kniežeťa Pribinu  39
17.5.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Kniežeťa Pribinu  36
18.5.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Kniežeťa Pribinu  37
19.5.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Sv. Marka  40
20.5.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Krčméryho 18
23.5.2016 08:00 - 12:00  ZŠ Novozámocká  33
25.5.2016 09:15 - 11:15 ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce  25
26.5.2016 08:30 - 12:00 MŠ Nábr. mládeže 82
27.5.2016 09:00 - 11:00 MŠ Párovská 20
30.5.2016 08:30 - 11:00 ZŠ Sv. Gorazda 42
31.5.2016 08:30 - 11:45 ZŠ Piaristická, ZŠ Benkova 31
1.6.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Beethovenova  51
2.6.2016 09:30 - 10:30 MŠ Štitáre  13
 3.6.2015 08:30 - 12:00 ZŠ Beethovenova  48
6.6.2016 08:30 - 11:30 ZŠ Benkova   42
7.6.2016 09:00 - 12:00 MŠ Topoľová, ZŠ Horné Lefantovce 39
8.6.2016 08:30 - 11:45 ZŠ Benkova, ZŠ UNES  33
9.6.2016 09:00 - 11:00 ZŠ Beethovenova   14
13.6.2016 08:30 - 10:30 ZŠ Branč 26
14.6.2016 08:30 - 11:30 ZŠ Benkova 36
15.6.2016 08:30 - 11:30 ZŠ Benkova  47
16.6.2016 08:30 - 11:30  ZŠ Zbehy  42
17.6.2016 08:45 - 12:00 ZŠ Na Hôrke súkr. 23
20.6.2016 09:00 - 12:00 MŠ Farská, ZŠ Fatranská 46
21.6.2016 08:00 - 12:00 ZŠ Benkova, MŠ Rázusova, ZŠ Fatranská 59
22.6.2016 08:30 - 11:45 ZŠ Benkova, ZŠ Ladice  27
23.6.2016 08:30 - 11:45 MŠ Dražovce, ZŠ Nábr. mládeže  42 
24.5.2016 08:30 - 11:45 ZŠ Nábr. mládeže  
27.6.2016 09:00 - 11:00 ZŠ Hájske   
28.6.2016  09:00 - 11:00 ZŠ Cabaj Čápor   
29.6.2016  08:15 - 11:15 ZŠ Nové Sady   
4.7.2016 09:00 - 11:00 Logoškola Centrum  
7.7.2016 09:00 - 11:00 EFFETA  
12.7.2016   Centrum Skalka  
15.7.2016   Centrum Skalka  
18.7.2016 08:00 - 10:00 CVČ Domino  
22.7.2016 09:00 - 12:00 MŠ UNES  
11.8.2016 08:00 - 10:00 CVČ Domino  
23.8.2016  08:00 - 10:00 CVČ Domino   
31.8.2016  10:30 - 12:00 OZ Kalvária