RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Rozvrh organizovanej prevádzky

Organizovanú dopravnú výchovu na detskom dopravnom ihrisku so žiakmi základných škôl si dohodnete s kompetentnými príslušníkmi Mestskej polície v Nitre :

 

 

 

Mestská polícia v Nitre:

komisár Mgr. Miroslav Duchoň,

037/69 22 511,

0904 415 740

 

 

  • Organizovanou prevádzkovou dobou sa rozumie časové obdobie spravidla od 1. apríla do 30. októbra kalendárneho roka od 08.00 – 15.00 h.,
  • Začiatok organizovanej prevádzkovej doby môže byť vzhľadom k pretrvávajúcim zlým poveternostným podmienkam posunutý na neskorší termín, najneskôr však do 30. apríla kalendárneho roka,
  • Dohodnutý termín organizovanej dopravnej výchovy za účasti MsP môže byť po dohode zainteresovaných strán pre nepriaznivé počasie alebo iné neodkladné úlohy presunutý na iný termín,

www.pocasie.pozri.sk/predpoved-pocasia/nitra
www.shmu.sk/sk/?page=1735
www.meteo.sk/predpoved-pocasia/europa/slovenska-republika/nitra
 
  • Prevádzkovým režimom sa rozumie voľný vstup verejnosti na DDI,
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť organizovanú prevádzkovú dobu podľa potrieb vlastníka DDI.

 

deň
od - do
účastník počet