RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Správy činnosti MsP

Činnosť Mestskej polície v Nitre bližšie pozri v aktuálnych oznamoch.

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2010  si môžete pozrieť tu: (PDF 2010)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2011  si môžete pozrieť tu: (PDF 2011)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2012  si môžete pozrieť tu: (PDF 2012)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2013  si môžete pozrieť tu: (PDF 2013)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2014  si môžete pozrieť tu: (PDF 2014)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2015  si môžete pozrieť tu: (PDF 2015)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2016  si môžete pozrieť tu: (PDF 2016)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2017  si môžete pozrieť tu: (PDF 2017)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2018  si môžete pozrieť tu: (PDF 2018)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2019 si môžete pozrieť tu: (PDF 2019)

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2020 si môžete pozrieť tu: (PDF 2020)