RSS
19-01-2017_02-50-0322-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Správy činnosti MsP

Činnosť Mestskej polície v Nitre bližšie pozri v aktuálnych oznamoch.

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2015  si môžete pozrieť tu: (PDF)