RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Správy činnosti MsP

Činnosť Mestskej polície v Nitre bližšie pozri v aktuálnych oznamoch.

- správu o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2015  si môžete pozrieť tu: (PDF)