RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Fyzické preskúšanie

fyzické preskúšanie MUŽI

fyzické preskúšanie ŽENY

 

Fyzické preskúšanie sa vykonáva v jeden deň, všetky disciplíny sú odcvičené po sebe s primeranou prestávkou na oddych alebo vydýchanie.