RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Činnosť MsP

Ťažiskové úlohy príslušníkov mestskej policie, ktorí pôsobia v obvodoch mesta, sa vyprofilovali v spolupráci s výbormi mestských častí, poslancami mestského zastupiteľstva a samozrejme aj s Vami - občanmi. Plnenie týchto úloh, počet spáchaných a riešených priestupkov a rôzne štatistické ukazovatele hovoria o účinnosti a efektívnosti práce príslušníkov MsP. 

Chceme Vás priebežne informovať o zaujímavých prípadoch, ktoré riešia príslušníci mestskej polície v rámci pochôdzkovej služby. Niektoré z nich sú nielen zaujímavé, ale i poučné a varujúce.

Priebežne ich doplňujeme v rubrike "Aktuálne novinky a články", prípadne si súhrn prácemôžete prečítať  v ročných správach.