RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Vandalizmus a poškodené stromy

Príslušníci mestskej polície prijali podnet od občanov i od poslankyne a predsedníčky Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti o viacerých poškodených stromoch rôznej veľkosti. Túto skutočnosť na niektorých miestach zaregistrovali príslušníci aj vlastnou hliadkovou činnosťou počas kontr ...

Vybrané prípady 19. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným doj ...

Vybrané prípady 18. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Vybrané prípady 17. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným doj ...

Domáce násilie - zastavme ho spoločne

 Ak vy sama zažívate násilie, uvedomte si, že nič, z čoho Vás tyran obviňuje, nie je Vaša vina, ani Vaša hanba, ani Vaša chyba! 

Je to len a len jeho vina, jeho hanba, jeho chyba. 
Prelomte svoj strach, prelomte hanbu, prelomte mlčanie a povedzte ...

Vybrané prípady 16. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Vybrané prípady 15. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Výzva - násilie na deťoch

 Vážení občania, keďže v týchto týždňoch sú členovia rodín izolovaní od svojho okolia, tým častejšie a intenzívnejšie môže prichádzať k domácemu násiliu, kedy sú týrané nielen dospelé osoby, ale aj deti. Nebuďte ľahostajní voči svojmu okoliu a ak si takéto konanie všimnete, neváhajte ho nahlásiť.

NIE JE TO ŽALOVANIE! JE TO POMOC!

POĎAKOVANIE 4

Mestskí policajti ďakujú majiteľovi autoservisu AUTOGUMA, sídliacemu na Krškanskej ulici 21, Štefanovi Gajdošechovi, ktorý sa ponúkol, že zdarma ozonizérom vydezinfikuje miestnosti na útvare mestskej polície, čo neskôr aj zrealizoval.

Ďakujeme, pán Gajdošech.

POĎAKOVANIE 3

Príslušníci Mestskej polície v Nitre ďakujú riaditeľke Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová plukovníčke PaeDr. Eleonóre Grófovej, ktorá ešte v začiatkoch preventívnych opatrení, kedy bol najväčší nedostatok všetkých ochranných prostriedkov, poskytla príslušníkom mestskej po ...

< Predošlá stránka Ďalšia stránka >